Imprimare

Benziile din PVC

1.Banda transparent Standard:  (100x1,2mm,100x2mm,150x2mm,200x2mm,200x3mm,300x3mm,400x4mm.)

2.Banda transparentă împotriva înghețului:  (200x2mm,200x3mm,300x2mm,300x3mm,400x4mm.)

3.Banda PVC. striata:  200x2mm-standard,300x3mm-standard,300x3- împotriva înghețului.

4.Banda colorat:  (200x2mm rosu,300x2mm rosu,300x3mm rosu)

5.Benzi pentru sudură:  (200x2mmUV.rosu,200x2mmUV.bronz,200x2mmUV.verde,  300x2mmUV.rosu,300x2mmUV.bronz,300x2mmUV.verde.)

Tabla PVC:  (1000x1mm,1500x1mm,1000x2mm,1200x2mm,1500x2mm,1000x3mm,  1200x3mm,1500x3mm,1000x5mm,1200x5mm,1200x6,5mm,2000x6,5mm)